دانلود مستند 14 Peaks: Nothing Is Impossible 2021

دانلود مستند 14 Peaks: Nothing Is Impossible 2021

چهارده قله هیچ چیز غیرممکن نیست

8.1/10 10,814
- - |
زیرنویس فارسی

کوهنورد نترس نپالی، نیمسدای پورجا، برای رسیدن به ۱۴ قله ۸۰۰۰ متری جهان در عرض هفت ماه، سفری به ظاهر غیرممکن را آغاز می کند.

کارگردان

Torquil Jones
فیلم های مشابه

دیدگاه کاربران

sitemap