دانلود فیلم Destruction of Opium at Humen 2021

دانلود فیلم Destruction of Opium at Humen 2021

نابودسازی مواد در هیومن

- - | |
زیرنویس فارسی

در اواخر سلسله چینگ, رواج مواد بیداد می‌کرد و چینی‌ها از سم تولیدی از این مواد رنج می‌بردند. لین زکسو برای ممنوعیت دخانیات به سمت گوانگژو رفت, اما با تبانی مقامات محلی و راهزنان مواجه شد و ممنوعیت دخانیات به وضعیت دشواری تبدیل شد.

کارگردان

Zhang Zhe
فیلم های مشابه

دیدگاه کاربران

sitemap