در این فیلم که براساس کتابی به همین نام، به قلم «جی.کی. رولینگ» نوشته شده و به عنوان مشتق/پیش درآمدی بر مجموعه فیلم های «هری پاتر» بوده و اولین قسمت از یک پنج گانه است، داستان ماجراهای نویسنده ای به نام «نیوت اسکمندر» را روایت می کند که هفتاد سال قبل از اینکه هری پاتر کتابش را در مدرسه بخواند، درگیر روابط جامعه جادو و جادوگری می شود...

sitemap