دانلود فیلم Black Robe 1991

درباره قرن هفدهم و کشیشی است که برای ترویج مسیحیت میان سرخپوستان هورون, به همراه مرد جوانی به نام دانیل و گروه کوچکی از سرخپوستان هورون که چومینا ریاست آن را به عهده دارد, به سوی محل سکونت قبایل هورون رهسپار می شود و….

sitemap