دانلود فیلم ما همه گناهکاریم

دانلود فیلم ما همه گناهکاریم

- | |

فرهاد برای تامین مخارج زندگی روز مره اش با مشکلات زیادی مواجه است…. تا اینکه با بیماری هولناک فرزندش مواجه می شود…. به هر دری می زند اما راهی را نمی یابد…. سرانجام تصمیم نهایی فرهاد سرنوشت متفاوتي را, برای او و خانواده اش رقم می زند….

فیلم های مشابه

دیدگاه کاربران

sitemap