دانلود فیلم نگهبان شب

دانلود فیلم نگهبان شب

- | |

پیرمرد پرسید: چرا دختر عمویت را نگرفتی؟ مگر نشان کرده هم نبودید؟ جوان سر به زیر انداخت و زیر لب پاسخ داد: آقا پسرعموهام گفتند سهمم از زمین‌ پدری را بزنم به اسم‌شون. پیرمرد متعجب: خب می‌زدی, مگه نگفتی آب نداره؟ جوان آرام سرش را بالا آورد, توی چشم‌های خسته پیرمرد نگاه کرد و گفت: آقا ما رفته بودیم زن بگیریم نرفته بودیم که معامله کنیم!

  • تریلر
فیلم های مشابه

دیدگاه کاربران

sitemap