دانلود فیلم The Warrior From Sky 2021

دانلود فیلم The Warrior From Sky 2021

جنگجویی از آسمان

- | |
زیرنویس فارسی

خدای باستانی جنگ، چن نا، که خدایان دیگر و شیاطین را در نبردی علیه آسمان ها رهبری کرد، هم اکنون از مقبره اش در بلندای کوهستانی برفی، پس از خوابی ده هزار ساله بر می خیزد. او درحالیکه دارای قدرت هایی ماوراییست، بعد از مبارزه ای شدید علیه محافظان مقبره، به طور تصادفی وارد سرزمین چو می شود.

فیلم های مشابه

دیدگاه کاربران

sitemap